Informacje dotyczące naboru

Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu

2024-03-05 08:00 - 2024-03-08 07:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-30 08:00 - 2024-05-08 07:00

Podanie informacji o wolnych miejscach

2024-03-08 08:00 - 2024-03-11 06:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-05-08 08:00 - 2024-05-08 15:00

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym e-Nabór https://zbaszyn.e-nabor.pl („oferta edukacyjna szkoły“)

2024-03-11 07:00 - 2024-03-29 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-05-09 07:00 - 2024-05-17 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ustawy Prawo oświatowe

2024-03-29 16:00 - 2024-04-04 23:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-05-17 16:00 - 2024-05-22 23:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych* (*zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z jego przyjęciem)

2024-04-05 01:00 - 2024-04-05 23:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-05-24 01:00 - 2024-05-24 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2024-04-19 07:00 - 2024-04-19 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-06-05 07:00 - 2024-06-05 15:00

Ustalenie i podanie informacji o wolnych miejscach

2024-05-21 07:00 - 2024-05-21 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Rejestracja w systemie rekrutacyjnym e-Nabór https://zbaszyn.e-nabor.pl („oferta edukacyjna szkoły“)

2024-05-22 08:00 - 2024-06-04 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ustawy Prawo oświatowe

2024-06-04 16:00 - 2024-06-07 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

2024-06-12 07:00 - 2024-06-20 14:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2024-06-24 07:00 - 2024-06-24 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Rejestracja w systemie rekrutacyjnym e-Nabór https://zbaszyn.e-nabor.pl („oferta edukacyjna szkoły“)

2024-03-11 08:00 - 2024-03-29 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Weryfikacja przez komisję zgłoszeń, wniosków i oświadczeń przez komisję rekrutacyjną

2024-04-04 07:00 - 2024-04-04 23:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Ustalenie i podanie informacji o wolnych miejscach

2024-04-05 07:00 - 2024-04-05 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-05-21 07:00 - 2024-05-21 15:00

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym e-Nabór https://zbaszyn.e-nabor.pl („oferta edukacyjna szkoły“)

2024-04-08 08:00 - 2024-04-19 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-05-22 08:00 - 2024-06-04 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ustawy Prawo oświatowe

2024-04-22 07:00 - 2024-04-26 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-06-04 16:00 - 2024-06-07 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2024-04-30 07:00 - 2024-04-30 16:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

2024-05-06 07:00 - 2024-05-13 14:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-06-12 07:00 - 2024-06-20 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2024-05-16 07:00 - 2024-05-16 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-06-24 07:00 - 2024-06-24 15:00

podpisanie aneksów do umów na rok 224/2025

2024-05-17 08:00 - 2024-05-21 16:00

Postępowanie rekrutacyjne
Żłobek
rejestracja wniosków w systemie

2024-05-22 01:00 - 2024-06-12 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Żłobek
weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów

2024-06-13 08:00 - 2024-06-21 14:00

Postępowanie rekrutacyjne
Żłobek
podanie do publicznej wiadomości wyników rekutacji

2024-06-21 15:00 - 2024-06-21 19:00

Postępowanie rekrutacyjne
Żłobek
podpisanie umów z rodzicami

2024-06-24 08:00 - 2024-06-28 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Żłobek
uzupełnienie listy dzieci przyjętych do żłobka (w razie rezygnacji dziecka wcześniej przyjętego)

2024-07-01 08:00 - 2024-07-05 17:00

Postępowanie rekrutacyjne
Żłobek